Startsida Umeå kommun

Inställd skolskjuts vid trafikstörningar

Var alltid uppmärksam på varningar för halt väglag eller andra trafikstörningar via media. Länstrafiken lägger ut trafikinformation på sin hemsida och har ett nummer man kan ringa. För taxi finns också hemsida och nummer för mer information. Här nedan är rutiner för vårdnadshavare och skolans personal vid inställda skolskjutsar.

Buss

Information om inställda bussturer:

Länstrafikens webbplats
(
under trafikinformation)
0771-100 110

Information om trafikstörning via SMS

Bil

Transcalls (taxis beställningscentral)
090-18 18 18

Elev hemma på grund av inställd skolskjuts

Vårdnadshavaren behöver meddela skolan om eleven blir hemma när vårdnadshavaren inte kan lösa transporten på annat sätt.

Ansvar vid inställd skolskjuts efter skoldagen

Om skolskjuts måste ställas in efter skoldagens slut ansvarar rektor för att personal finns kvar på skolan till dess alla elever har hämtats. Vid inställd skolskjuts efter skoldagens slut är det vårdnadshavares ansvar att ordna skjuts för eleven.

Rektor, eller annan utsedd person, informerar skolans personal och föräldrar om beslut att hålla skolan öppet längre.

Om turer inte går vanlig sträckning med anledning av trafikstörning och elever därför inte kan lämnas vid ordinarie hållplats stannar eleven på skolan tills vårdnadshavare kan ordna skjuts hem.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus