Startsida Umeå kommun

Enskild skolhuvudman

Här finns information och ansökningsförfaranden riktade till enskild skolhuvudman i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skola.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus