Startsida Umeå kommun

Starta enskild verksamhet

Om du vill starta eller utöka en enskild skola eller förskola ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på kvalitet och ekonomisk uppföljning på de fristående skolorna som på de kommunala.