Startsida Umeå kommun

Fria nyttigheter till fristående huvudmän avslutas 1 januari 2020

För- och grundskolenämnden beslutar att kostnadsfria likvärdiga tjänster (så kallade fria nyttigheter) inte erbjuds till fristående huvudmän inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola från och med 1 januari 2020. Istället utgår ekonomisk ersättning i enlighet med skollagen.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet avslutas som fri nyttighet 1 juli 2020 och fristående huvudmän erbjuds istället teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun.

Läs mer i länken under mer information.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus