Startsida Umeå kommun

Starta enskild skolverksamhet

Om du vill starta en enskild skola eller utöka dess verksamhet ska du söka tillstånd från Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan din ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Detta sker regelbundet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus