Startsida Umeå kommun

Försäkringar, olycksfallsförsäkring

Förskolebarn och skolelever och studerande vid vuxenutbildning och SFI i Umeå omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Barn i förskola, familjedaghem och elever i grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Elever i yrkeshögskola, komvux och SFI är försäkrade under skoltid.

Umeå kommuns försäkringsavtal

Dessa avtal gäller från 1 januari 2019:

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Särskilda försäkringsvillkor (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar ska den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB via blankett (pdf)

Skicka ifylld blankett via post till:

Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 KALLINGE

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via internet.

Tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta rektor på din skola eller förskola om du har frågor om försäkringar.

www.skola.umea.se