Startsida Umeå kommun

Försäkringar, olycksfallsförsäkring

Barn i kommunal förskola, familjedaghem och elever i kommunal grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt genom kommunens olycksfallsförsäkring. Elever i yrkeshögskola, komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen omfattar även barn och elever i de fristående förskolor och skolor som har valt att ingå i kommunens olycksfallsförsäkring.

Umeå kommuns försäkringsavtal

Den kollektiva försäkringens omfattning (pdf)

Olycksfallsförsäkring (pdf)

Särskilda försäkringsvillkor (pdf)

Om skada inträffar

  • När en skada inträffar ska den anmälas snarast möjligt till bolaget.
  • Skadan anmäls av vårdnadshavare.
  • Vid tandskada ska du snarast konsultera en tandläkare.
  • Spar alla kvitton.
  • Bolaget kräver en diagnos omedelbart efter olycksfallet.

Anmäl skada till SKFAB via blankett (pdf)

Skicka ifylld blankett via post till:

Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 KALLINGE

Tidigare försäkringsbolag

Om det gäller skador längre bak i tiden, kontakta det försäkringsbolag kommunen hade avtal med vid skadetillfället. De bolag som återfinns i listan har i några fall bytt namn, sök information om nuvarande via internet.

Tidigare försäkringsbolag (pdf)

Kontakt

Kontakta rektor på din skola eller förskola om du har frågor om försäkringar.

www.skola.umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus