Startsida Umeå kommun

Pedagogiska placeringsenheten

Kontakta oss på Pedagogiska placeringsenheten om du har frågor om ansökan till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller skola. Placeringsassistenterna är uppdelade i olika geografiska områden i Umeå kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Om du däremot har frågor om förskolans- fritidshemmets- eller skolans verksamhet och planering kontakta rektor på aktuell förskola.


Placeringsassistenter‌

Geografiska områden och enheter

Kontakt

Centrum, Haga, Sandbacka, Grubbe, Backen, Grisbacka, Umedalen, Rödäng,  Flurkmark, Hissjö, Rödåsel, Tavelsjö, Sörfors, Brännland, Överboda

Maria Forsberg
090-16 17 87

maria.l.forsberg@umea.se

Förskolorna Västangård
och Prosten

Ewa-Lotta Markström
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Teg, Böleäng, Röbäck, Stöcke, Stöcksjö, Sörmjöle, Kasamark, Yttersjö, Hörnefors

Jeanette Fjällström

090-16 66 53

jeanette.fjellstrom@umea.se

Mariehem, Marieberg, Mariedal, Berghem, Nydalahöjd, Ersmark, Ersboda

Siw Eckeryd
090-16 56 82
siw.eckeryd@umea.se

Tomtebo, Carlshöjd, Carlshem, Ålidhem, Sofiehem, Innertavle

Cathrin Engqvist
090-16 58 03
cathrin.engqvist@umea.se

Sävar, Täfteå, Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Holmön, Holmsund och Obbola

Heléne Isaksson
090-16 40 16
070-212 59 82
helene.isaksson@umea.se

Pedagogisk omsorg


Fristående förskolorna: Duvan, Språkförskolan, Barnabo, Uno, Solgläntan, Umeå Waldorfförskola, Rosen, Stjärnflockan


Fristående fritidshemmen:

Engelska skolan, Hannaskolan, Mariaskolan, Minervaskolan, Språkskolan, Montessoriskolan, Waldorfskolan

Mona Larsson
090-16 17 83
mona.larsson@umea.se

Söka Skola

Skolval

Skolbyte

Åsa Skogman

090-16 66 50

asa.skogman@umea.se


Helena Nilsson

090-16 66 50

helena.nilsson@umea.se

Kontakt

Pedagogiska placerings­enheten (PPE)

Telefontid:

Måndag–fredag klockan 10-12
Se kontaktuppgifter i tabellen. 

Kontoret på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök, du kan istället ringa

Måndag, tisdag, torsdag klockan 8–12, 13–16
Onsdag och fredag klockan 8–12

090-16 66 52

Mailadress vid skolfrågor:

ppe@umea.se

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Administrativa chefer:

Ewa-Lotta Markström
Förskoleplaceringar
090-16 66 51
ewa-lotta.markstrom@umea.se

Agneta Sjöstedt
Skolplaceringar
090-16 46 91
agneta.sjostedt@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-17

Sidans kortadress: www.umea.se/ppe