Startsida Umeå kommun

Betalning och kravrutiner

Avgifterna gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. En plats i förskoleverksamhet eller fritidshem är ett abonnemang som du betalar avgift för 12 månader per år, oavsett semester eller annan ledighet.

Betalning via faktura eller autogiro

Du betalar avgift från och med den dag då barnet enligt placeringsbeslutet börjar. Betalning sker via månadsvis faktura, autogiro eller e-faktura. Ansök om autogiro direkt via webben. Anmäl e-faktura via din internetbank.

Du betalar avgift till och med den dag då barnet slutar, under förutsättning att du har sagt upp platsen två månader i förväg. Om du säger upp platsen med kortare varsel måste du betala avgift till och med två månader efter det att du sagt upp platsen via e-tjänsten eller att skriftlig uppsägning kommit in till oss.

Dela betalning vid växelvis boende

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad där barnet bor växelvis, kan få delad faktura för avgiften. Fyll i och skicka in blanketten som båda vårdnadshavarna har undertecknat. Samma blankett kan användas om ni vill säga upp avtalet.

Det är vårdnadshavarnas skyldighet att informera sin placeringsassistent när det sker förändring som påverkar avtalet om delad faktura.

Om en av vårdnadshavarna säger upp platsen övergår placeringen till den andra vårdnadshavaren.

Kravrutiner

Fakturan ska betalas senast förfallodagen i slutet av den månad som fakturan avser.

Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt förseningsavgifter.

Vid utebliven betalning trots påminnelse och inkassokrav görs kreditbedömning och därefter går ärendet till kronofogden. Barnet kan då stängas av från sin plats.

Barn i kommunal och fristående verksamhet

När barn från samma hushåll går i både kommunal och fristående verksamhet måste du som förälder meddela detta till kommunens placeringsassistent och den fristående verksamheten för att undvika att fel avgift tas ut.

Autogiro, e-faktura

Ansök om autogiro

Anmäl e-faktura via din internetbank.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus