Startsida Umeå kommun
Skolelever

Förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året att gå i förskoleklass.

Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis och barnen går i skolan minst tre timmar per dag enligt Skollagen 9 kap.5§. Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.

Skollagen ger möjlighet för kommuner att erbjuda yngre barn att börja i förskoleklass. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Umeå kommun kommer inte att erbjuda barn att börja förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år.

När det är dags att göra en ansökan skickas skriftlig information till vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under det aktuella året och som är folkbokförda i Umeå kommun.

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass samt låg- och mellanstadium har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg-
och mellanstadiet.

Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter.
Vid byte av skola inom elevens utbildningsspår görs inget skolval.

Inflyttad till Umeå kommun

Om eleven flyttar in till kommunen ska en ansökan via blankett lämnas in till Pedagogiska placeringsenheten. Om eleven önskar börja på en fristående skola ska ansökan göras direkt till denna skola.

Kontakt

Rektorer


Pedagogiska

Placeringsenheten (PPE)

Mailadress vid skolfrågor:
ppe@umea.se

Telefontid vid skolfrågor:
Tisdagar kl. 10-12
Tel: 090-16 66 50


Telefontid placeringsassistent:

Måndag - Fredag kl. 10-12
se kontaktuppgifter PPE

Besökstid:
Måndag–Fredag, kl. 10–12

Besöksadress:
Renmarkstorget 15     Hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå