Startsida Umeå kommun

Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering. Om eleven går i årskurs 6 på en skola med högstadium har eleven en garanterad plats vid denna skola. Här finns information om att söka skola

Öppet hus inför sökperioden till skola

Under november, december eller januari erbjuder flera skolor öppet hus med information om förskoleklass eller årskurs 7. Ta chansen träffa rektor, personal och se lokalerna inför sökperioden till skola 7 januari-20 januari 2020. Se tider på respektive skola här

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Läs mer om modersmålsundervisning

Utbildningsspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellanstadiet. Ett utbildningsspår kan innebära att grundskoleutbildningen för en elev under låg- och mellanstadiet kan genomföras vid en eller flera skolenheter. Läs mer om utbildningsspår.

Kontakt

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid 20 januari

Måndag–fredag, klockan 8–12, 13-16

090-16 66 50

Besökstider

Måndag–fredag, klockan 8–12
Måndag, tisdag, torsdag,
klockan 13–16

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå