Startsida Umeå kommun

Undervisning och kunskapsmål

Undervisningen i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus