Startsida Umeå kommun

Elevinflytande

Vill du påverka något som gäller din gymnasieutbildning, arbetsmiljön eller något annat som rör din skolgång? Vänd dig till:

Bra för dig som är elev att veta:

Läs mer om gymnasieskolan:

Så här styrs gymnasieskolan

Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov.

Om olyckan är framme

Mer information

skolverket.se

Skolverket jobbar aktivt för att de nationella målen i skolan ska uppfyllas och att utbildningen håller god kvalitet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus