Startsida Umeå kommun

Fonder, bidrag och stipendier

Skolverket

Sida

Svenska Institutet

Olof Palmes minnesfond - internationella utbyten, främst kring fred, nedrustning, rasism, främlingsfientlighet

Folke Bernadottes minnesfond – bidrag till utlandsresor

Allmänna arvsfonden – främst för idéella organisationer

Stipendier och arbete utomlands för elever

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mytellus – för ungdomar som vill studera eller jobba utomlands

AFS interkulturell utbildning – ett år i skolan utomlands

Kurt Belfrages minnesfond (Rotary)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus