Startsida Umeå kommun

Prövning

Enligt Gymnasieförordningen (kap 8. 25§) har en person rätt att genomgå prövning i alla kurser som anordnas av en skolenhet.

  • Om du är elev på en gymnasieskola och önskar göra en prövning kontaktar du din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.
  • Om du är behörig att studera på komvux på gymnasial nivå anmäler du dig till prövning här.

Anmälan prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan

Det här formuläret fyller du i om du vill göra prövning. Prövningen vänder sig till dig som inte är inskriven på en gymnasieskola eller är behörig att läsa på komvux.

Prövningsperiod

Det finns två anmälningsperioder för att göra prövning, en på hösten en på våren.

Period 1: 1 oktober-31 december – sista anmälningsdag 31 augusti

Period 2: 1 mars-30 juni – sista anmälningsdag 31 januari

Så går det till

En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens betygskriterier.

På Skolverkets hemsida beskrivs utförligt hur det går till.  

Anmälan

Kontakt

Stina Andersson
Adminstrativ chef
070-242 64 46
stina.andersson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus