Startsida Umeå kommun

Konstprogram för skolan

Hösten 2020

Umeå konsthall och konstverksamheten i Umeå kommun erbjuder kostnadsfritt skolprogram för alla åldrar, dvs. från förskoleklass till vuxenutbildning och SFI.

Du kan välja att komma med din klass på en visning med samtal (1 timme) som även kan kombineras med eget skapande (2 timmar). Vår konstpedagog har även möjlighet att åka ut till er skola. Kontakta vår konstpedagog för bokning och mer information.

Löpande anmälan: Gäller hela skolprogrammet under hela terminen. Boka senast tre veckor innan önskat datum. Anmälan gör ni via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson, asa.adolfsson@umea.se eller frågor telefon 090-16 53 74. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Xenos

© Victoria Andersson/Bildupphovsrätt 2020. ”XENOS” (Bilden är beskuren).

TIDEN LIDER (DET BÖRJAR BLI SENT)

Visning av utställning och samtal. Kan kombineras med eget skapande.

Konstnären Victoria Andersson jobbar främst med textilt broderi, men också med skulptur och film.

Tiden är en viktig del i mitt arbete. Både den faktiska arbetstiden och den närvaro av tid mina arbeten återspeglar. Jag jobbar intuitivt. Broderiet är min berättelse. Minnen blandas och löses upp i tid och rum. Naturen är alltid närvarande, en källa till inspiration och eftertanke, säger Victoria Andersson. Ofta jobbar hon med broderi i stora, tidskrävande format. Hennes verk är ibland figurativa, ibland mer abstrakta. Här finns teman som ursprung, identitet, natur, klimat och existentiella frågor. Broderiet som berättelse, men också som ett sökande efter att förstå den värld vi lever i.

Victoria Andersson är född 1971 och bosatt i Luleå. Hon är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg och Nordiska konstskolan i Karleby, Finland.

Ni kan välja att komma för en visning med samtal och om ni vill kombinera med eget skapande med inspiration från utställningen.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under perioden 29 september–18 december
Målgrupp: Åk. 3–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–120 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Bild, Samtidskonst, Textil, Broderi
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven

Löpande anmälan till:

Anmälan via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Knutte Wester

© Knutte Wester/Bildupphovsrätt 2020. ”I want to be heard, I want to be found”, Fotograf: Philip Avesand

KONSTVANDRING PÅ STAN

Visning av konstverk och samtal kring konst

Är du nyfiken på konsten utomhus i Umeå? I Umeå kommuns konstsamling ingår idag cirka 11 000 verk. Flera av dem finns utomhus i våra offentliga rum. Konstverken du möter på turen visar hur den offentliga konsten har utvecklats – från att vara tillbakablickande minnesmärken och monument till att bli mötesplatser som skapar samtal och samhällsdebatt. Vi går en runda tillsammans och upptäcker några av konstverken i vår närhet.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under perioden 29 september–23 oktober
Målgrupp: Åk. 1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 45–60 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Konsthistoria, Upptäcka, Lyssna och prata
Plats: Samling vid Stig Lindbergs fontän på Renmarkstorget

Löpande anmälan till:

Anmälan via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

oupptäckta djur

Ida Rödéns konstverk, Foto: Åsa Adolfsson.

OUPPTÄCKTA DJUR

Dialogbaserad lektion som kan kombineras med eget skapande

Tänk om du vore på en upptäcktsresa och hittar nya, hittills helt okända djurarter! Hur skulle de se ut och vad skulle du vilja ge dem för namn? Tillsammans upptäcker vi konstnären Ida Rödéns konst genom hennes projekt om den bortglömde vetenskapsmannen Jonas Falk som var verksam i slutet av 1700-talet. I ett otydligt gränsland mellan nutid och dåtid, mellan fiktion och verklighet öppnas dörrarna till vår egen fantasi och kreativitet!

Ni kan välja att komma för en visning med samtal och om ni vill kombinera med eget skapande med inspiration från konstverken.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–120 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Fiktion/verklighet, Upptäcka, Lyssna och prata
Plats
: Umeå konsthall på plan 3 i Väven

I KLASSRUMMET: OUPPTÄCKTA DJUR

Dialogbaserad lektion på plats hos er som kan kombineras med eget skapande

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–90 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Fiktion/verklighet, Upptäcka, Lyssna och prata
Plats: Hos er

Samma innehåll som ovan.

Löpande anmälan till:

Anmälan via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Konsten

© Eva Kerek/Bildupphovsrätt 2020. ”Ta en tupplur på fredag i soffan”.

KONSTEN BERÄTTAR

Dialogbaserad lektion med muntligt berättande i fokus

Vilka berättelser finns i ett konstverk? Vad får du för tankar och vad tror du konstnären tänkte? Vi hittar konstverk i kommunens konstsamling och i samtidskonsten, gör övningar i grupp och individuellt och berättar för varandra om våra upptäckter.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.3–9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–90 minuter
Antal platser:
Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Bildanalys, Berättande, Lyssna och prata
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven

I KLASSRUMMET: KONSTEN BERÄTTAR

Dialogbaserad lektion på plats hos er

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.3–9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–90 minuter
Antal platser:
Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Samtidskonst, Bildanalys, Berättande, Lyssna och prata
Plats: Hos er

Samma innehåll som ovan.

Löpande anmälan till:

Anmälan via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

vad är konst

© Anastasia Savinova, ur fotoserien ”Landface”.

VAD ÄR KONST?

Dialogbaserad lektion

Vi träffas för att prata om en stor fråga med många svar: VAD ÄR KONST? Med hjälp av konsthistorien och exempel från samtidskonsten undersöker vi vad konst kan vara och vad den kan fylla för funktioner i vårt samhälle. Genom diskussioner och praktiska övningar ges eleverna möjligheter i att utveckla sina förmågor i att reflektera och resonera kring dessa frågor.

Tidsperiod: Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 60–90 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven

I KLASSRUMMET: VAD ÄR KONST?

Dialogbaserad lektion på plats hos er

Tidsperiod:
Tisdag till fredag under hela terminen
Målgrupp: Åk.1–9, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Anpassas efter ålder och grupp.
Längd: 45–80 minuter
Antal platser: Max 20 elever per tillfälle
Tema/ämne: Konsthistoria, Samtidskonst, Lyssna och prata
Plats: Hos er

Samma innehåll som ovan.

Löpande anmälan till:

Anmälan via mail till konstpedagog Åsa Adolfsson. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

Kontakt och anmälan

Mer information och anmälan, kontakta:

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Ange:
1. Vilket av skolprogrammen ni är intresserade av
2. Gruppstorlek
3. Ålder
4. Alternativa önskemål om datum och tid

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus