Startsida Umeå kommun

Kultur i skolan - kundenkät/utvärdering

Kultur i skolan presenterar varje termin ett kulturutbud som är kostnadsfritt för för- och grundskolan att delta i.

Utvärderingen för hösten 2020

Utbudet kan bestå av konst, musik, dans, teater och kulturhistoria. Vi försöker fördela platserna så rättvist som möjligt mellan de olika förskolorna och skolorna.

Vi vill nu med din hjälp få reda på vad vi gör bra och vad vi kan förbättra. Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla verksamheten! 

Enkäten är anonym och inga personuppgifter behöver anges.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus