Startsida Umeå kommun

Skolprogram museum

Här finner ni Västerbottens museums, Bildmuseets samt Kvinnohistoriskt museums skolprogram. Till dessa program anmäler ni er på respektive museums hemsidor. Mer information om program samt anmälan finner du nedan.

Kvinnohistoriskt museums skolprogram

Kvinnohistoriskt museum erbjuder skolprogram i anslutning till aktuella utställningar, framförallt riktade till högstadiets senare del och gymnasium. Programmen består av visningar och diskussionsupplägg kring historia, jämställdhet, normer och mänskliga rättigheter.

Mer information och anmälan tryck här!
(Kvinnohistoriskt museums webbplats)

Västerbottens museums skolprogram

Västerbottens museum erbjuder program och workshops för förskola, grundskola och gymnasieskola i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar och i utomhusmiljöerna.

Med god framförhållning kan vi också skräddarsy program och kulturdagar utifrån specifika önskemål.

Mer information, program och anmälan
(Västerbottens museums webbplats)

Västerbottens museums Facebook för lärare och pedagoger

Bildmuseets skolprogram

För skolklasser erbjuder Bildmuseet program anpassade till olika åldersgrupper.

En konstpedagog möter klassen och presenterar teman eller tekniker i de aktuella utställningarna. Eleverna aktiveras genom diskussioner, gruppövningar eller praktiska aktiviteter i bildverkstaden.

Mer information, program och anmälan (Bildmuseets webbplats)

Kontakt

Kvinnohistoriskt museum

Klara Lundholm
070-330 12 64
klara.lundholm@umea.se

Kontakt

Västerbottens museum

Maine Wallentinson
Museipedagog
Västerbottens museum
090-16 39 47
070-522 72 66
maine.wallentinson@vbm.se


Ingela Wall
Museipedagog
Västerbottens museum
090-16 39 57
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se

Kontakt

Bildmuseets museum

Lisa Lundström
Museiintendent för pedagogik

Bildmuseet
090-786 7012
lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus