Startsida Umeå kommun

Enkäter grundskolan

Umeå kommun genomför årligen kvantitativa undersökningar med vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg samt grundsärskolan. Kvantitativa undersökningar sker också årligen med elever i grundskola och grundsärskola. Resultaten är viktiga för att utveckla och förbättra verksamheten.

I vänsterspalt ser du aktuella pågående enkäter.

Kontakt

Pian Rosell
förskolestrateg
pian.rosell@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg
fredrik.strandgren@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus