Startsida Umeå kommun

Flerspråkighet

Flerspråkighet är en tillgång och alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Kompetenscentrum för flerspråkighet stödjer förskolor och skolor med språkstöd, modersmåls­undervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder kompetenshöjande insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt från förskola till gymnasium. Verksamheten är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever från förskola till årskurs 9.

Digitalt stöd

Här är digitala stöd och resurser för arbete med studiehandledning, modersmålsundervisning, språkstöd och möten med nyanlända barn och elever.

Ingång till våra digitala stöd

Ingång till våra digitala stöd (pdf)

Kontakt

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-05

Sidans kortadress: www.umea.se/flersprak