Startsida Umeå kommun

Fjärrundervisning

Vi erbjuder undervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik. Fjärrundervisning möjliggör ett ökat språkande mellan elever som har samma modersmål, vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lärande.

Undervisningen bedrivs i grupper om fyra till fem elever från olika skolor i årskurser
2–3, 4–6 samt 7–9. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 genomförs modersmålsundervisningen i undantagsfall genom fjärrteknik.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

Fjärrundervisningen startar vecka 37.

För intresseförfrågningar från externa kommuner kontakta koordinator.

Kontakt

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Andrew Duvenhage
koordinator fjärr
076-806 57 63
andrew.duvenhage@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus