Startsida Umeå kommun

Fjärrundervisning

Vi erbjuder undervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik. Fjärrundervisning möjliggör ett ökat språkande mellan elever som har samma modersmål, vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lärande.

Undervisningen bedrivs i grupper om fyra till fem elever från olika skolor i årskurser
2–3, 4–6 samt 7–9. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 genomförs modersmålsundervisningen i undantagsfall genom fjärrteknik.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

Fjärrundervisningen startar vecka 37.

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Andrew Duvenhage
koordinator – fjärr
076-806 57 63
andrew.duvenhage@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus