Startsida Umeå kommun

Idéan, pedagogisk utveckling i förskolan

En välkomnande, hållbar och demokratisk mötesplats

Vi är en del av utvecklingsstödet inom område utbildning i Umeå kommun och erbjuder förskolor verksamhetsutveckling både teoretiska och estetiska utbildningar. Vi vänder oss till förskolor och familjedaghem, kommunala och fristående.

Vi arbetar genomgående med den inspiration vi hämtat från Reggio Emilia tillsammans med läroplanen för förskolan. Vi utgår från en människosyn och en syn på lärande som bygger på en övertygelse om att alla människor föds intelligenta och nyfikna med en längtan och vilja att lära och växa, som ger plats för estetiken, sinnena, skapandet, fantasin och förnuftet.

Kontakt:

Monika "Musse" Andersson
enhetschef/pedagogista
070-511 20 59
monika.andersson@umea.se

Benny Dahlberg
pedagogista
090-16 34 42
benny.dahlberg@umea.se

Inger Nordin
ateljérista
090-16 34 21
inger.nordin@umea.se

Besöksadress

Idéan
Norra Ålidhemsskolan
Humaniststråket 5 F
907 30 Umeå

Undersidor

Sidan har granskats 2019-09-03

Sidans kortadress: www.umea.se/idean