Startsida Umeå kommun

IT som verktyg för lärande

I förskolan och skolan använder vi internet och olika digitala medier som en naturlig del i lärandet samt för att informera om vad vi gör. Det ingår i vårt uppdrag. Vi rustar barn och elever att kommunicera, samarbeta, utveckla sin kreativitet och ha ett kritiskt tänkande. Vi berättar, löser uppgifter och redovisar. Det görs bland annat genom att vi använder foto, film och ljud där våra barn och elever finns med.

Att dokumentera, producera och publicera digitalt material skapar förutsättningar till fördjupat lärande. Det ger också dig som vårdnadshavare en större inblick och delaktighet i barnets vardag.

All publicering sker i enlighet med den värdegrund som läroplanen står för. När elever får tillgång till uppgifter och material oavsett tid och plats skapas möjligheter för dem att kunna påverka sina studier i högre utsträckning. Det är ett av skälen till varför vi bland annat infört G Suite för Education i vår verksamhet.

Kontakt

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 17 17
katarina.sjostrom.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-11-23

Sidans kortadress: www.umea.se/digitaltlarande