Startsida Umeå kommun

Lärplattformen Lärum

Inloggning för personal inom utbildning

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för elever

Skola24 schema

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för vårdnadshavare

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Nyheter

Driftsinfo

Inga kända driftstörningar

Information om coronavirus

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-14

Sidans kortadress: www.umea.se/larum