Startsida Umeå kommun

GDPR börjar gälla

From fredag 25 maj, börjar den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Det är en gemensam lagstiftning för EU:s medlemsländer som reglerar hur bland annat företag, myndigheter och kommuner får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR, vilket står för General Data Protection Regulation, och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

 

Läs mer på

http://www.umea.se/gdpr

Kontakt

Eric Lindström
dataskyddsombud
090-16 32 15
dataskyddsombud@umea.se

Mer information

Allmän information om GDPR

Datainspektionen

SKL