Startsida Umeå kommun

Ledighetsansökan

Grundskolan

För att ansökan ska hinna behandlas ska ansökan inkomma senast 14 dagar innan önskad ledighet.

Ledighetsansökan heldag

Vid behov av att söka ledighet görs en ledighetsansökan i skola24 på webben (det går inte att göra i appen). För att logga in i skola24 gå till www.umea.se/skolportal

Ledighetsansökan - manual vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare inte kan logga in i skola24 görs ansökan på blankett. Blanketten undertecknas av samtliga vårdnadshavare och lämnas till klasslärare/mentor.

Ledighetsansökan - blankett för utskrift

Ledighetsansökan del av dag

Vid behov av att söka ledighet för del av dag kontaktas klasslärare/mentor.

Gymnasieskolan

För att ansökan ska hinna behandlas ska ansökan inkomma senast 14 dagar innan önskad ledighet.

Vid behov av att söka ledighet görs en ledighetsansökan i skola24 på webben (det går inte att göra i appen). För att logga in i skola24 gå till www.umea.se/larum.

Om du behöver göra ledighetsansökan för del av dag så stöder systemet inte detta ännu. För gymnasieelev som söker för del av dag så gör du då istället en heldagsansökan samt skriver tydligt mellan vilka tider som din elev behöver vara ledig i rutan [Orsak till ledighet].

Vid sjukdom gör du en frånvaroanmälan via skola24.

Ledighetsansökan - manual vårdnadshavare

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus