Startsida Umeå kommun

Support

Ingen personlig support finns att tillgå under kvällar, helger eller under tider då skolorna har lov.

Följande support finns för systemen Lärum, Unikum, Skola 24 Frånvaro och Tempus.

Personal

1. Ta hjälp av stödmaterial i rummen FSK personal, GR personal, UGS-  Lärum, Viva Lärum eller Skolledare som finns i Lärum.

2. För- och grundskolans personal kontaktar support- och utbildningsansvarig. För övriga verksamheter kan lokala rutiner förekomma, se respektive verksamhets intranät.

3. Registrera ett ärende via IT självservice. Ikonen finns på ditt skrivbord eller via intranätet “IT, mejl och telefoni.

4. Kontakta systemförvaltare via telefon under nedanstående tider:

Telefonsupport

Under nedanstående tider kan du få en personlig telefonsupport på telefonnummer 090-16 64 10.

Måndagar: 08.30-09.30

Tisdagar: 15.00–16.00

Torsdagar: 13.30–14.30

Akuta driftsstopp:

Elever

Elever grundskolan: Kontakta din lärare/mentor som i sin tur kan felanmäla vid behov.

Elever gymnasiet: Kontakta IT-tekniker som i sin tur kan felanmäla vid behov.

Elever vid Viva komvux: Kontakta berörd lärare eller Viva komvux expedition som felanmäler vid behov.

Elever vid Viva Komvux/SFI: Kontakta berörd lärare eller IT-samordnare som felanmäler vid behov.

Vårdnadshavare

Frågor om innehåll

Har du har frågor om innehållet i systemen, till exempel var du hittar information från skolan, kontaktar du respektive verksamhet. På gymnasiet kontaktas mentor i första hand om frågan gäller Skola 24 och schema.

Tekniska frågor

Har du problem med inloggning eller andra tekniska frågor, se:

Lärum

Skola 24

Tempus

Om problemet kvarstår kan du under nedanstående tider få personlig telefonsupport på nummer 090-16 64 10.

Telefonsupport

Måndagar: 08.30-09.30

Tisdagar: 15.00–16.00

Torsdagar: 13.30–14.30

Övriga tider

Registrera ditt ärende via formulär Support Lärum, Tempus och Skola24

Systemförvaltare tar då kontakt med dig så fort de har möjlighet.

Kontakt

Pär Sundström
systemförvaltare, förskolan
par.sundstrom@umea.se

Therese Vallin
systemförvaltare, grundskolan
therese.vallin@umea.se

Anna Cederblad
systemförvaltare, gymnasiet
anna.cederblad@umea.se

Sidan har granskats 2020-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/franvaro