Startsida Umeå kommun

Om närvaro FSK Fritidshem i Tempus

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Tempus används av alla kommunala förskolor och några fritidsverksamheter.

Varför Tempus?

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Det finns mängder av tjänster i Tempus som undelättar för både hemmet och verksamheter, tex kan man som vårdnadshavare meddela att en annan person hämtar idag och lägga in info om det. 

Tempus hemma, app eller via webb

Tempus Hemma (www.tempushemma.se) är vårdnadshavarportalen i Tempus. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

  • lägga schema
  • se och kontrollera närvaro
  • frånvaroanmäla
  • ta fram statistik
  • göra inställningar för ditt Tempuskonto. 

Schemaläggning och frånvaroanmälan kan även göras via våra appar för Android eller iOS efter att ett konto aktiverats på tempushome.se. Se information till höger. Du hittar även länkar till apparna inne i Tempus Hemma efter att du loggat in. 

Anmäla frånvaro

Om du behöver anmäla frånvaro (exempelvis vid sjukdom) för ditt barn gör du det genom att klicka på fliken “Anmäl frånvaro”. Här väljer du det barn du vill frånvaroanmäla och sedan klickar du i datumrutorna. Kontrollera att rätt år och månad är valt. Om du redan lagt schema så behöver du inte ta bort schemaläggningen för samma dag.

Ledighet

För barn som går i skolan gäller de vanliga rutinerna kring ledighetsansökan, kontakta personalen vid din skola om du har frågor.

För barn som går i förskolan så bör man observera att ledighet anmäls i schemaläggaren och inte via Anmäl frånvaro-fliken. 

Tempus nuddis, skärmen i hallen på förskolan eller fritids

När barn kommer till förskolan eller fritids på morgonen nuddas barnet in, vanligvis av personalen eller vårdnadshavare. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem nuddas barnet ut på samma sätt. 

Kontakt

Kontakta förskolan eller fritids som är med i pilotförsöket vid frågor.

Inloggning

1. Gå till www.tempushome.se, eller öppna appen för Android eller iOS.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Välj logga in med bank-id eller Umeå id-tjänst (eller användaruppgifterna som du fick via mejl)


Om du inte aktiverat ditt konto, se Skaffa inloggning till Tempus

Mer information

Instruktioner om hur du använder tempus hemma på olika språk: 

Svenska

Engelska

Arabiska

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus