Startsida Umeå kommun

Skaffa inloggning till Tempus

För att komma igång med Tempus behöver du som vårdnadshavare aktivera ditt personliga konto som Umeå kommun automatiskt skapar till alla vårdnadshavare som har barn i en förskola eller fritids som använder Tempus.

Steg 1: Aktivera ditt inloggningskonto

Du aktiverar ditt konto med e-legitimation och kan också logga in på detta sätt fortsättningsvis då du loggar in på www.tempushemma.se

Om du inte har möjlighet att skaffa e-legitimation, tex om du saknar svenskt personnummer, behöver du ta kontakt med skolledaren på din förskola/fritids för en alternativ inloggning som heter Umeå ID-tjänst.


Aktivera ditt konto på Tempus

1. Gå till www.tempushome.se i din webbläsare eller öppna appen för Android eller iOS.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Välj logga in med bank-id eller Umeå id-tjänst

4. Första gången får du ange en mejladress och användarnamn. Mejl skickas till adressen för bekräftelse. Då detta är gjort får du ett användarnamn och lösenord som kan användas. Väljer du att logga in med Bank-ID behövs inte detta.


Steg 2: När du har aktiverat ditt konto kan du logga in

Har du gjort aktiveringen via appen bör du redan vara inloggad men via webbläsare gör du följande:

1. Gå till www.tempushome.se, eller öppna appen för Android eller iOS.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Välj logga in med bank-id eller Umeå id-tjänst (eller användaruppgifterna som du fick via mejl)

4. Titta under ”Inställningar” för att se vilka specifika val du kan göra för just ditt konto.

Kontakt

Kontakta förskolan eller fritids som är med i pilotförsöket vid frågor.

Mer information

Instruktioner om hur du använder tempus hemma på olika språk: 

Svenska

Engelska

Arabiska 

Instruktionsfilmer om Tempus hemma

Instruction movies in english - Tempus hemma

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus