Startsida Umeå kommun

Registrera närvaro i förskola och fritidshem

Umeå kommun använder Tempus, ett webbverktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Tempus används av alla kommunala förskolor och fritidshem.

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att lägga in schema för vistelsetid hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Du som vårdnadshavare kan exempelvis via Tempus meddela om en annan person hämtar ditt barn en specifik dag.  

Tempus hemma, app eller via webb

Tempus Hemma är vårdnadshavarportalen i Tempus. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

  • lägga schema
  • se och kontrollera närvaro
  • frånvaroanmäla eller lägga in ledighet
  • ta fram statistik
  • göra inställningar för ditt Tempuskonto. 

Tempus hemma hittar du antingen via appen Tempus hemma som du laddar ner där appar finns för just din telefon eller så loggar du in via en webbläsare på www.tempushemma.se

Första gången du loggar in måste du aktivera ditt konto och följa instruktioner. Mer info om detta via skaffa inloggning till tempus

Film om Tempushemmaappen

Så schemalägger du i Tempushemma-appen

Kontakt

Kontakta i första hand personalen i förskolan eller fritids med dina frågor kring Tempus.

Inloggning

1. Gå till www.tempushome.se, eller öppna appen Tempus hemma i din smartphone.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Välj logga in med bank-id (eller användaruppgifterna som du fick via mejl)

Om du inte aktiverat ditt konto, se Skaffa inloggning till Tempus

Mer information

Instruktioner för hur du använder tempus hemma på olika språk: 

Svenska

Engelska

Arabiska 

Instruktionsfilmer, Tempus hemma

Instruction movies in english, Tempus hemma

Kortfattad information om Tempus på andra språk:

Finska

Sydsamiska

Somaliska

Kurdiska (Sorani)

Persiska

Fler språk finns på www.tempushemma.se.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus