Startsida Umeå kommun

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Flerspråkighet är en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi förskolor och skolor med språkstöd, modersmåls­undervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder även kompetenshöjande insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt från förskola till gymnasium.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever från förskolan till årskurs 9.

Språkdusch på finska och samiska 19 oktober

Digitalt stöd

Kompetenscentrum för flerspråkighet utvecklar digitala stöd och resurser för arbetet med studiehandledning, modersmålsundervisning, språkstöd och möten med nyanlända barn och elever. Ingång till våra digitala stöd.

Kontakt

Kristiina Burman
Chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Peter Hjelm
verksamhetsutvecklare
090-16 26 08
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Språkdusch
Ingång till våra digitala stöd. Klicka på bilden.

Sidan har granskats 2019-10-04

Sidans kortadress: www.umea.se/flersprak