Startsida Umeå kommun

Naturskolan

Vi arrangerar kompetensutveckling för skolpersonal i lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik. Det innebär ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder.

Metodfestivalen 29 oktober!

Anmäl dig till metodfestivalen v.44. I år med ett tiotal valbara seminarier för olika målgrupper inom för- grundskolan, inkl. fritids och särskolan samt SFI.
Sista anmälningsdag: 21 oktober.

Till anmälan och mer info!


                      FORTBILDNING OCH ARRANGEMANG HT 2019

Datum

Rubrik

Målgrupp

Tid

Plats

21/10

Rådslaget 2019

Alla, samt politiker och tjänsteperson.

12 -15.30

Nolia

23/10

Nätverksträff

LHU-represent.

15-17

Hagaskolas
aula

29/10

Metodfestival

Alla

8.30-15.45

Hagaskolan

27/11

Nätverksträff

LHU-represent.

15-17

Hagaskolans aula                Kalendariet fylls på allteftersom under terminens gång.
               Med "Alla" menas alla inom för- och grundskolan i Umeå.


Naturskolans blogg

Om du vill veta lite mer vad som händer i och runt vår verksamhet så kan du titta in på vår blogg.

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef, biolog
erika.aberg@umea.se

Agneta Fries
lärare
agneta.fries@umea.se

Lennart Wendel
lärare, biolog
lennart.wendel@umea.se

Hans Lindborg
lärare
hans.lindborg@umea.se

         Agneta                  Erika

         Lennart                 Hans

Kontaktformulär

Om du har en fråga till Naturskolan, använd gärna vårt kontaktformulär.

Hitta till kontoret

Hartvigsgården (annexet)
Backenvägen 28
090-16 50 95

Postadress:

Umeå kommun Naturskolan c/o Skolkontoret Skolgatan 31 A 901 84 Umeå

     Upptäck vår nya skrift!
          (klicka på bilden)

Sidan har granskats 2019-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/naturskolan