Startsida Umeå kommun
Bild med barn i skolan och texten: Vi behöver din åsikt, lämna den senast 15 oktober.

Umeå växer, 1 600 fler låg- och mellanstadieelever 2031

Antalet barn ökar i Umeå de närmaste tio åren. Därför utreder vi en hållbar skolstruktur för elever 6–12 år. Umeå kommun tar ansvar för att alla elever ska få plats i en skola med behöriga lärare och en tillgänglig elevhälsa. Det skapar förutsättningar för elevers lärande och en utbildning av hög kvalitet. Ta del av våra förslag på framtidens skolstruktur.

Siffran 1 600 fler elever grundar sig på befolkningsprognosen för 6–12 år 2031.

Tack för alla åsikter och frågor som skickats in! Nu är perioden för åsiktsinhämtande avslutad.

Frågor som kommit in till och med den 15 oktober besvaras löpande här. Under november pågår arbete med analys, sammanställning och revideringar av underlag inför beslut i för- och grundskolenämnden i december.

Tidslinje över arbetet.

Karta: befolkningsutveckling för barn 612 år fram till 2031

Se hur den förväntade ökningen av barn i åldrarna 6-12 år ser ut i ditt område, vilka skolor som finns inom ungefär 3 kilometer och vilka skolor som omfattas av förslag i utredningen.

Öppna kartan i ett nytt fönster.

Kartaapplikation där du kan ta del av befolkningsprognos, skolor och vilka skolor som har förslag i utredningen för skolstruktur.

Film:
Varför och hur utreds skolstrukturen
i Umeå kommun?

Hör en av utredarna berätta om hur arbetet med utredningen gått till och varför den görs. Filmens längd: 05:20 min.
Alternativ beskrivning av filmen (PDF)

Filmen med engelsk text

Hur räknas avståndet mellan hem och skola utifrån närhetsprincipen?

Vi har svarat på frågor som skickats in, ta gärna del av dem här.

Vad säger utredning om mitt område?

I bilden står: Läs mer här om utredningen.

Ta del av hela utredningen

I den finns all fakta presenterad, område för område samt förslag på en hållbar skolstruktur. Läs mer här

Ta del av informationsmöten som skett

Digitala informationsmöten med vårdnadshavare finns tillgängliga att se och lyssna på i efterhand.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-16

Sidans kortadress: www.umea.se/skolstruktur