Startsida Umeå kommun

Pedagogisk utveckling i förskolan

En välkomnande, hållbar och demokratisk mötesplats

Idéan är en del av utvecklingsstödet inom område utbildning i Umeå kommun och erbjuder förskolor verksamhetsutveckling både teoretiska och estetiska utbildningar. Vi vänder oss till förskolor och familjedaghem, kommunala och fristående.

Vi arbetar genomgående med den inspiration vi hämtat från Reggio Emilia tillsammans med läroplanen för förskolan. Vi utgår från en människosyn och en syn på lärande som bygger på en övertygelse om att alla människor föds intelligenta och nyfikna med en längtan och vilja att lära och växa, som ger plats för estetiken, sinnena, skapandet, fantasin och förnuftet.

Idéans program höstterminen 2020

Kontakt

Idéan
Norra Ålidhemsskolan
Humaniststråket 5 F
907 30 Umeå

Monika "Musse" Andersson
enhetschef/pedagogista
070-511 20 59
monika.andersson@umea.se

Benny Dahlberg
pedagogista
090-16 34 42
benny.dahlberg@umea.se

Inger Nordin
ateljérista
090-16 34 21
inger.nordin@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-12

Sidans kortadress: www.umea.se/idean