Startsida Umeå kommun

Kontakta praktiksamordnare

Samordnarna är länken mellan lärarutbildningen och för- och grundskolor samt gymnasiet inom Umeå kommun, exempelvis när lärarstuderande genomför VFU. Samordnarna ansvarar för olika geografiska skolområden. I varje skolområde finns förskolor och grundskolor.

Mike Bergström

Mike Bergström

Carina Salomonsson

Carina Salomonsson

Ulf Albertsson

Ulf Albertsson

Kontaktuppgifter

Skolområden, skolor

Samordnare, mejl

Besöksadress

Telefon

Område Väst och Centrum/Norr

Mike Bergström

Hagaskolan

070-369 92 92

Område Nord

Carina Salomonsson


070-216 55 28

Område Syd och Öst

Ulf Albertsson

Böleängsskolan

070-278 09 76

Administrativ samordnare, Dragonskolan

Lena Edqvist

Dragonskolan,
rum A 414

070-222 97 25

Administrativ samordnare, Midgårdsskolan

Elin Sjöström


090-16 59 58


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus