Startsida Umeå kommun

Maten vi serverar

Ett av Umeås åtta folkhälsomål är att medborgarna ska ha tillgång till säkra livsmedel och ha goda matvanor. Måltidsservice strävar efter att nå god folkhälsa och bidra till hållbar utveckling genom den offentliga måltiden.

Läs mer om hur vi arbetar med ekologisk mat, klimatsmart mat, närproducerad mat, vegetarisk mat och varifrån maten kommer i vänstermenyn.

Måltiderna planeras och anpassas efter gällande råd och riktlinjer, såsom gällande lagstiftning och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer.


Lagar som styr måltidsverksamheten:

Skollagen; SFS 2010:800 om näringsriktiga måltider i skolan

Livsmedelslagen; SFS 2006:804 om säkra måltider

Lagen om offentlig upphandling (LOU); 2007:1091 gällande måltidsupphandling


Information från Livsmedelsverket:

Bra mat i skolan
(Livsmedelsverket)

Bra mat i förskolan
(Livsmedelsverket)

Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola
(Livsmedelsverket)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus