Startsida Umeå kommun

Skollunch till gymnasieelever våren 2020

Umeå kommun har erbjudit dig som är gymnasieelev på Dragonskolan, Forslundagymnasiet, Maja Beskowgymnasiet eller Midgårdsskolan och bor i kommunen möjlighet att hämta skollunch i ett urval av kommunens grundskolor och gymnasieskolor. Möjligheten att hämta skollunch pågick mellan 27 april och 9 juni då gymnasieelevernas utbildning skedde på distans på grund av coronapandemin.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att öppna gymnasieskolorna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus