Startsida Umeå kommun

Specialkost i förskolan och skolan

När kan man få specialkost?

Om man av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras, kan man få anpassade måltider som motsvarar ordinarie meny, med livsmedel som är säkra och ändamålsenliga.

Man kan också få vegansk mat, mat som är fri från fläsk, kött och blod, anpassade måltider med anledning av funktionshinder och vegetarisk kost plus/minus fisk.

För att få specialkost, måste ansökan göras och i vissa fall behövs en dialog med kökspersonal.

Måltidsservice erbjuder inte specialkost för någon form av så kallad diet.

Hur gör man ansökan/anmälan/förändringsansökan?

Ansökan och anmälan av specialkost görs av vårdnadshavare och gäller tillsvidare tills en förändringsansökan görs.

När ska vårdnadshavaren göra en ny ansökan?

  • Vid förändring, exempelvis att allergier växer bort eller tillkommer
  • När barnet ska byta från förskola till skola, byta skola, börja gymnasium eller sluta i kommunal skola.

Styrka allergi/överkänslighet

Vårdnadshavare till barn/elever som har diagnosticerad allergi/överkänslighet, ska snarast möjligt, lämna ett utdrag ur sjukjournal där relevant diagnos/överkänslighet framgår, alternativt ett intyg från vården om man redan har ett sådant. Intyg/utdrag ur sjukjournaler visas upp för kökspersonalen.

Om barnet inte har en diagnostiserad allergi

Om vårdnadshavare misstänker en allergi/överkänslighet, men inget medicinskt underlag finns, tar elev tillsammans med vårdnadshavare kontakt med skolsköterska inom elevhälsans medicinska del vid skolstart. Skolsköterskan gör en bedömning, skriver ett intyg och kontaktar köket, och vårdnadshavaren skriver en ansökan om specialkost. Ingen ytterligare läkarkontakt krävs efter kontakt med skolsköterskan. Om specialkosten inte ger effekt, kontaktar vårdnadshavare vården för vidare utredning och diagnos alternativt att skolsköterskan skriver en remiss. Man kan förstås ta kontakt med vården direkt om man vill det. Under tiden, tills intyg inkommit, serveras specialkosten till barnet.

Övrig specialkost

Inget utlåtande från vården krävs för att få vegansk mat, mat som är fri från fläsk, kött och blod, anpassade måltider med anledning av funktionshinder och vegetarisk kost plus/minus fisk.

Särskilda rutiner för förskolan

Anmälan och ansökan görs som ovan. Utdrag ur sjukjournal där relevant diagnos/överkänslighet anges är önskvärd, men inget krav för barn i förskolan. Om barnet däremot har en kombination av flera olika typer av överkänslighet ska utdrag ur sjukjournal lämnas. För barn i förskolan krävs inte kontakt med elevhälsan/vården för att testa att utesluta allergi/överkänslighet. Om vårdnadshavare efter testperiod misstänker överkänslighet, bör kontakt tas med vården. När barnet börjar skolan måste en ny ansökan/anmälan om specialkost göras enligt ovanstående information.

Ansökningsblankett

Finns på Umeå kommuns webbsida Specialkostansökan under ”Gör ansökan och anmälan”.

Utdrag ur sjukjournal/intyg visas upp för kökspersonalen.

Blankett för specialkost

Länk till blankett

Umeå kommuns webbsida Specialkostansökan under ”Gör ansökan och anmälan”.

Utdrag ur sjukjournal/intyg visas upp för kökspersonalen.

Mer information

Frågor och svar

Kontakta respektive enhetschef, kök, eller Måltidsservice dietist.

Telefon till Umeå kommuns växel:
090-16 10 00

Sjukanmälan

Vårdnadshavare till barn med specialkost:

För att minska matsvinn och onödigt arbete, kontakta köket när ditt barn är sjukt och när hen är tillbaka.

Om man som vårdnadshavare inte har meddelat sjukdom eller övrig frånvaro kommer specialkosten att sluta tillagas efter två veckor.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus