Startsida Umeå kommun

Modersmål

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Vi ser flerspråkighet som en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi upp förskolor och skolor med språkstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder kompetenshöjande insatser i språk- och identitetsstärkande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt riktat till förskolan respektive skolan.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

 

 

Språkdusch på finska och samiska

Kompetenscentrum för flerspråkighet bjuder in till språkdusch som en del i språknav samiska och finska. Språknavet väver ihop språkandet från det lilla barnet till eleven som går i grundskolan och erbjuds modersmålsundervisning. I språknavet ingår också olika aktiviteter såsom sagotält på förskolorna, sagoläsning på biblioteken och under modersmålsveckan.


Språkdusch på finska och samiska välkomnar elever i årskurserna 1–9 att utveckla språket tillsammans.

  • Språkdusch i samiska är på Gammlia.
  • Språkdusch i finska är på Hedlundaskolan Umeå.


 

Kontakt

Marie Karling
chef, Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Erbjudande
Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Sidan har granskats 2019-02-25

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal