Startsida Umeå kommun

Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass. Det gäller även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska.

Modersmålsundervisningen startar vecka 35.

Elever som läser modersmål genom fjärrundervisning startar vecka 37.

Språkdusch på finska och samiska 14 december

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska

Inför läsåret 2019–2020 erbjuder Umeå kommun språkdusch i finska, meänkieli och samiska för barn i förskolan och deras vårdnadshavare samt elever i skolan. Språkduscharna i meänkieli startar vårterminen 2020.


Anmälan till språkdusch görs på webbplatsen under hösten 2019.

Språkdusch förskola

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

19 oktober, klockan 14.00–16.00 (finska och samiska)

14 december, klockan 14.00–16.00 (finska och samiska)

15 februari, klockan 14.00–16.00 (finska, meänkieli och samiska)

16 maj, klockan 14.00–16.00 (finska, meänkieli och samiska)

Språkdusch skola

Språkdusch i finska, meänkieli och samiska (varieteter nord, syd- och umesamiska)

16 november, klockan 14.00–16.00 (finska och samiska)

28 mars, klockan 14.00–16.00 (finska, meänkieli och samiska)

Kontakt

Kristiina Burman
chef
070-633 04 70
kristiina.burman@umea.se

Rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Mer information

Skolverkets information
på andra språk:

Skolan är till för ditt barn

Om svenska skolan

Sidan har granskats 2019-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/modersmal