Startsida Umeå kommun

Nationella minoritetsspråk

Samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

I Umeå kommun erbjuds elever som läser nationella minoritetsspråk i grundskolan 120 minuter undervisningstid per vecka. Det gäller även elever i förskoleklass.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen.

Undervisning i nationella minoritetsspråk startar med förutsättning att det finns en lämplig lärare i det aktuella språket.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus