Startsida Umeå kommun

Barn som bor tillfälligt i Umeå

Familjer som bor tillfälligt i Umeå, som till exempel gästforskare, har rätt till barnomsorg och skola för sina barn. Umeå har även en nattöppen verksamhet för barn 1–12 år för vårdnadshavaren som arbetar på obekväma tider (kvällar, nätter och helger).

Nyanländ elev börjar på en av Umeå kommuns hemskolor för nyanlända elever. Hedlundaskolan i centrala Umeå tar emot elever som vill lära sig svenska språket.

Efter samråd med mottagningsenheten kan elever börja direkt i en annan skola som vårdnadshavare valt. I Umeå finns även fristående förskolor och skolor som erbjuder undervisning på annat språk. Skola erbjuds inte under lovtider då skolan är stängd. Barnomsorg under sommarlovet kräver att vårdnadshavaren har sökt och erbjudits en plats i en förskola eller på ett fritidshem.

Kort vistelse i Sverige

OBS! Om vistelsen i Sverige beräknas till kortare tid än 3 månader gäller inte rätt till utbildning i enlighet med EU-rätten.

Kontakt

Mottagningsenheten för nyanlända
090-16 27 21

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus