Startsida Umeå kommun

Barn 1–15 år

Kompetenscentrum för flerspråkighet är mottagningsenhet för nyanlända barn och elever i förskola och grundskolan i Umeå kommun. Alla familjer är välkomna till oss på Maja Beskowsskolan.

  • Vi ger information om det svenska skolsystemet samt kort information om hur det fungerar i Umeå kommun när det gäller förskola och skola.
  • Vi kan stötta vid ansökan till förskola, skola och modersmålsundervisning.
  • För nyanlända barn från årskurs 1 till årskurs 9 genomför vi den obligatoriska kartläggningen steg 1 “Språk och erfarenheter” (Skolverket).
  • Elever som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 3 börjar på en skola i sitt geografiska närområde.
  • Elever i åk 4–9 kan välja att påbörja sin utbildning i en förberedelseklass eller direktinkluderas på en skola i sitt geografiska närområde.

Skolor i Umeå kommun med förberedelseklass

Ersängsskolan, årskurs 4–9

Hedlundaskolan, årskurs 4–6

Ålidhemskolan, årskurs 4–6

Ersängsskolan, årskurs 7–9

Grubbeskolan, årskurs 7–9

Teg centralskola, årskurs 7–9

Kontakt

Mirna Nasser
språkutvecklare
073-073 04 52
mirna.nasser@umea.se

Linda Spett
språkutvecklare
070-265 16 72
linda.spett@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus