Startsida Umeå kommun

Skolresor och skolskjuts

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts med skolbusskort eller skolbil.

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet, som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Klicka på länkarna i vänstermenyn för att läsa mer om reglerna för skolskjuts, busskort och inackorderingstillägg.

Sidan har granskats 2019-08-21

Sidans kortadress: www.umea.se/skolskjuts