Startsida Umeå kommun

Skolskjuts och inackordering

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts med skolbusskort eller skolbil.

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet, som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Klicka på länkarna i vänstermenyn för att läsa mer om reglerna för skolskjuts, busskort och inackorderingstillägg.

Sidan har granskats 2018-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/skolskjuts

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.