Startsida Umeå kommun

Klass för elever med autismspektrumtillstånd

Bräntbergsskolan AST är klasser för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, årskurs 7–9. Här finns plats för cirka 30 elever. Våra lokaler finns på Bräntbergsskolan och ingår organisatoriskt i skolområde Nord.

Ansök senast vecka 48 (27 november 2020)

Vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Umeå kommun kan ansöka om plats till AST-klass årskurs 7–9. Till ansökan behöver diagnos och pedagogisk utredning styrkas.

Fyll i ansökan

Om verksamheten

I AST-klassen undervisas eleverna i mindre grupper på ca sex till sju elever och med personal knutna till gruppen. Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet. Undervisningen är individanpassad och utgår från elevens styrkor, intresseområden och utvecklingsbehov.

Pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Det pedagogiska förhållningssättet innebär bland annat:

  • anpassningar och visuell tydlighet i undervisning och lärmiljö,
  • individanpassade arbetssätt och hjälpmedel,
  • nära samarbete med vårdnadshavare.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet. För att få ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling samarbetar skolan, i samråd med elev och vårdnadshavare, med andra viktiga verksamheter.

Kontakt

Anders Bäckström
gruppledare för AST
Bräntbergsskolan
090-16 56 30
070-338 31 76
anders.backstrom@umea.se

Helena Sundqvist
rektor
090-16 56 14
070-9507661
helena.sundqvist@umea.se

Bräntbergsskolan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus