Startsida Umeå kommun

Stöd för elever med svårigheter i matematik i årskurs 6-9

Umematte.nu hjälper elever med svårigheter i matematik. Verksamheten riktas till elever i årskurs 6 och 9 som trots omfattande stödinsatser inte förväntas nå målen i nationella proven, där eleverna behöver en omstart och mer tid för att övervinna matematiksvårigheterna.

Syftet är att eleverna ska uppnå målen för årskurs 6 respektive 9 i matematik, öka sitt självförtroende med hjälp av MTM (Mental Träning i Matematik) samt finna lust och glädje till matematikämnet.

Urvalskriterier

Undervisande lärare som har elever som ska börja i årskurs 6 och i årskurs 9 har möjlighet att söka. De elever som har det allra största behovet antas. Resterande elever ges kvalificerat stöd på sin egen skola.

Urvalskriterier för Umematte:

  • Eleven når målen i skolans alla ämnen, utom i matematik där eleven inte når ända fram.
  • Eleven är motiverad att göra något åt matten (det räcker inte med att vårdnadshavaren och/eller läraren är motiverade)
  • Eleven kan tänka sig att under ett läsår träna extra en gång i veckan, mellan klockan 14.45 och 16.45, med koncentration och fokus.

Vid ansökan görs även en kartläggning, som ingår i urvalet av elever. 

Kontakt

Ansvarig för årskurs 6:

Cicki Nyberg
070-528 22 48
cicki.nyberg@umea.se

Ansvarig för årskurs 9:

Mike Bergström
070-369 92 92
mike.bergstrom@umea.se

Föreläsningar

Umematte.nu

Beskrivning av verksamheten med bland annat bakgrund, syfte, arbetssätt och framgångsfaktorer

MTM - Mental träning i matematik

Arbetsmetod för att förändra elevens självbild och öka tron på den egna förmågan

Vad är svårt?

Att kartlägga, analysera och arbeta med SUM-elever

Föräldramatematik

Tips och råd till föräldrar hur barn i matematiksvårigheter kan stöttas

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-16

Sidans kortadress: www.umea.se/umematte