Startsida Umeå kommun

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Viva vägledning ansvarar för studie- och yrkesvägledning och information om vuxenutbildningen.

Vägledning finns till för dig som vill veta mer om studier, yrken och arbets­mark­nad. Gäller både för dig som funderar på att studera och för dig som redan studerar inom vuxenutbildningen.

Viva vägledning erbjuder

  • drop-in för kortare frågor
  • bokade vägledningssamtal
  • planering och information kring studier
  • information och anmälan till prövning
  • datorer för informationssökning.

 

 

 

Kontakt

Viva vägledning
Sveagatan 8
090-16 17 20
(må–to 10.00–11.30)

Övrig tid ring, 090-16 10 00 och be att få bli kopplad till en studie- och yrkesvägledare på Viva vägledning eller mejla:
vuxenutbildningen@umea.se

Ansvarig

Jeanette Haglund
enhetschef/rektor
090-16 49 42
jeanette.haglund@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-28

Sidans kortadress: www.umea.se/utbildningscentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.