Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om vuxenutbildning.

Hittar du inte svaret du söker?

Mejla gärna din fråga till vuxenutbildningen@umea.se

 

När får jag besked om jag kommit in på sökta kurser?

Du kan följa din ansökan genom att logga in i webbansökan och gå in under Studieplan. Senast två veckor innan kursstart kan du se om du är antagen. Där finns även mer information om olika utbildningsanordnares kursstarter.

Har du glömt lösenord till webbansökan? Du får det mejlat till dig.

Vad kostar det att läsa vid vuxenutbildningen?

All undervisning hos vuxenutbildningen är kostnadsfri men kurslitteratur och eventuell utrustning får du själv bekosta.

På skolans hemsida hittar du vilken kurslitteratur som ingår i kurserna. Finns det inte där, kontakta skolan.

Jag har inte möjlighet att läsa på dagtid, finns det möjlighet att läsa en kurs ändå?

Hos oss inom vuxenutbildningen kan du välja på flera olika studieformer, det innebär att det går bra att kombinera arbete med studier.

Hur mycket behöver jag läsa för att få studiemedel?

För att få studiemedel hos CSN måste du studera minst halvtid, 50%. Detta innebär tio poäng per vecka. Du behöver läsa minst 20 poäng per vecka för att vara heltidsstuderande.

Vilka lån och bidrag kan jag få när man studerar inom vuxenutbildningen?

Du finner information kring bidrag och lån för studier på CSN.

Påverkas mitt studiemedel om jag ändrar studietakt?

Ja, det kan påverka ditt studiemedel. Kontakta din utbildningsanordnare eller Centrum för vuxenutbildning för information.

Jag ska läsa för ett slutbetyg eller examensbevis, vilka kurser behöver jag läsa?

Du som planerar att ta ut ett slutbetyg efter 30 juni 2012 och har kurser som är betygsatta innan finns övergångsregler. För mer information kontakta studievägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Mer information om slutbetyg och examensbevis hittar du här.

Måste jag själv skicka in mina betyg till UHR?

Betyg utfärdade från 2012 och framåt skickas automatiskt till UHR.

Betyg utfärdade innan 2012 måste du själv skicka in en kopia av till UHR.

Vem bestämmer när det gäller antagning till vuxenutbildningen i Umeå?

Inom Umeå kommun är det Centrum för vuxenutbildning som arbetar med antagning. Den beslutande är vuxenutbildningens chef. Till sin hjälp har beslutande chef en antagningsgrupp som bereder alla ärenden. Alla ansökningar hanteras enligt reglerna i Skollag (2010:800) och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus