Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Två flickor spelar fotboll ute i gräset. I bakgrunden ett fotbollsmål.

Förstärkt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsföreningar som drabbats av coronapandemin

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsstöd ska inte ska drabbas negativt av coronapandemin för vårterminen 2020. Därför har fritidsnämnden beslutat om en särskild modell för kompletterande aktivitetsstöd.

Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för vårterminen 2020 än för vårterminen 2019 får mellanskillnaden utbetald i samband med utbetalningen av aktivitetsstöd i december. Föreningar som har en större skillnad än 35 procent mellan terminerna samt en summa som överstiger 5 000 kr får inte mellanskillnaden utbetald automatiskt utan behöver komplettera med en beskrivning om varför skillnaden uppstått.

Undantag från maxgränsen är föreningar som bedriver kampsport, som inte bedöms kunnat fullfölja aktiviteter på grund av att de bedriver kontaktsport.

Föreningsbyrån kommer att kontakta de föreningar som behöver komplettera med beskrivning.

Övriga föreningar får enligt ordinarie modell

Föreningar som rapporterat fler aktiviteter för vårterminen 2020 än vårterminen 2019 får

aktivitetsstöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för vårterminen 2020. Även föreningar som sökt stöd för vårterminen 2020 men som inte sökte stöd vårterminen 2019 får stöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för vårterminen 2020.

Sidan publicerades