Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Pepparkaksgubbe med dekoration med texten jullov skriven i pepparkaka

Sök bidrag för arrangemang och aktiviteter under jullovet

Fram till 30 november 2020 finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under jullovet 2020. På grund av de skärpta allmänna råden inom Västerbotten kan aktiviteterna behöva se annorlunda ut än vanligt.

Om de skärpta råden fortsätter gälla över julledigheten ska inga aktiviteter som kräver fysiska träffar arrangeras, däremot går det bra att arrangera till exempel digitala arrangemang.

Om smittspridningen minskar och vi inte längre har kvar de skärpta allmänna råden har ni möjlighet att arrangera aktiviteter på plats fysiskt under jullovet. Det är däremot viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer när ni planerar och genomför era aktiviteter.

Barn och ungdomar har, trots det rådande läget med coronaviruset, ett stort behov av att aktivera sig. Det kan till och med vara så att det behövs aktiviteter som de mår bra av i ännu högre utsträckning än tidigare.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

  • Aktiviteterna ska genomföras under jullovet 2020.
  • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6–15 år i Umeå.
  • Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet. På grund av coronaviruset rekommenderar vi inte drop-in-verksamhet för aktiviteter med fysiska träffar. För att ha kontroll över deltagarnivån rekommenderar vi istället att ni låter deltagarna anmäla sig i förväg.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
  • Du eller ni som arrangerar gör det på fritiden.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Alla aktiviteter som ni genomför med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovetlänk till annan webbplats

Sidan publicerades