Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Förvaltningar, verksamheter

Förvaltningar och verksamheter har anställda som verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Läs om kommunens förvaltningar och verksamheter i menyn eller klicka i skissen.

Förvaltningar, verksamheter Stadsdirektör Stadsledningskontor Administration och innovation Ekonomi Kommunikation Näringsliv Personal Umeåregionens brandförsvar Överförmyndarenheten i Umeåregionen Fritid Kultur Samhällsbyggnad Bygglov Detaljplanering Lantmäteri Mark och exploatering Miljö- och hälsoskydd Övergripande planering Stöd och omsorg Funktionshinderomsorg Individ- och familjeomsorg Teknik och fastighet Fastighet Gator och parker IT Måltidsservice Städ- och verksamhetsservice Utbildning För- och grundskola Gymnasieskola Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen Äldreomsorg
Sidan publicerades