Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera rätt, hushållsavfall

Vakins sorteringsguide, sortera ditt hushållavfall rättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sortera rätt, material från bygg och rivning

Materialsorteringsguide, sortera material rätt vid rivning och renovering

Återvinningscentraler och stationer

Återvinningsstationer ÅVSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.ftiab.se)

Här lämnar du förpackningar av kartong, plast, metall och glas och tidningar.

Återvinningscentraler ÅVClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.vakin.se)

Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall, men också förpackningar och tidningar.

Vem gör vad?

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

Kommunens e-tjänster

Här nedan finns e-tjänster för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning ned. Överiga e-tjänster om avfall finns i kommunens förteckning över e-tjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Sidan publicerades