Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Miljöpris

Umeå kommuns miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Insatsen kan sträcka sig över en längre period än det senaste året.

Miljöpriset är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbetet som görs för miljö och hållbar utveckling. Miljöpriset har delats ut arton gånger sedan 2001.

Vem tycker du ska få miljöpriset 2020?

Nu kan du föreslå kandidater till Umeå kommuns miljöpris 2020. Priset kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljö eller hållbar utveckling. I år är det särskilt fokus på klimatrelaterade insatser som kan stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå. Om du vill kan du bifoga foto eller annat som illustrerar förslaget. Nominera senast klockan 12 torsdag 3 december!

En jury kommer att bedöma inkomna förslag och vem som vinner meddelas av kommun­fullmäktige. Juryns bedömning kan inte överklagas.

Nominera till miljöpriset 2020

Dina kontaktuppgifterKontaktuppgifter till den du vill nominera

Så behandlar vi dina personuppgifter
Det är kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna hantera din nominering samt utse vinnare av priset. Den lagliga grunden för behandlingen är för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse. Detta genom ett vidare arbete gällande det beslut som KF tog 2001 (§ 188), då man delade ut pris för berömvärde insatser för miljö och hållbar utveckling.
Dina uppgifter kommer att sparas till vinnare har utsetts och eventuell prisceremoni har genomförts. Därefter gallras dem enligt gällande dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med annan nämnd. Vinnarens namn kommer att publiceras på vår externa webbplats.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen.
Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via ksdiarium@umea.se.
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Tidigare vinnare

2019 Fritidsbanken
2018 REKO-ring Umeå
2017 Cykelstaden Umeå
2016 Kemisten bostadsrättsförening
2015 Polarbröd
2014 Komatsu Forest
2013 Hållbara Ålidhem
2012 Riksbyggen
2010 GE Healthcare
2009 Umeva
2008 Umeå Folkets hus
2007 Dragonskolan
2006 Volvo Lastvagnar
2005 Norrmejerier
2004 Umeå Bilfrakt
2003 Inger Molin
2002 Esam AB
2001 Torsten Modig, Per Carstedt

Sidan publicerades